نویسنده = ���� ������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل پویای توسعه محصول جدید با تأکید بر تئوری انتشار باس

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 137-162

مهدی همایون‌فر؛ بیژن نهاوندی؛ پریسا گل باز زاده