نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. طراحی مدل پویای توسعه محصول جدید با تأکید بر تئوری انتشار باس

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 137-162

مهدی همایون‌فر؛ بیژن نهاوندی؛ پریسا گل باز زاده


2. ارائه رویکردی گام‌به‌گام برای شبیه‌سازی نقشه استراتژی با استفاده از نقشه‌های شناختی فازی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 93-115

بیژن نهاوندی؛ عباس مقبل باعرض؛ عادل آذر