نویسنده = �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 8
1. ارائه یک مدل برای برنامه‏ ریزی اصلی زنجیره‏ تأمین پایدار با ملاحظه یکپارچگی جریان مالی و فیزیکی

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 39-62

امیرسالار محمدی؛ اکبر عالم تبریز؛ میرسامان پیشوایی


2. مدل توسعه محصول جدید در صنعت خودروسازی کشور

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 33-51

اکبر عالم تبریز؛ محمدرضا حمیدی زاده؛ بهروز دری نوکرانی؛ محسن محمدی پلارتی


3. تأثیر یکپارچگی بالادستی و پایین ‏دستی زنجیره تأمین بر عملکرد و برنامه‏ کیفیت

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 37-57

المیرا مشایخی نظام‌آباد؛ اکبر عالم تبریز


4. طراحی و تبیین مدل ارزیابی عملکرد با رویکرد تلفیقی تحلیل پوششی داده‌ها، تحلیل عاملی و اوزان مشترک (مورد مطالعه: صنعت بیمه)

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 45-76

مریم توکلی گلپایگانی؛ اکبر عالم تبریز؛ مقصود امیری؛ علیرضا موتمنی


5. ارائه مدلی برای پیش بینی هزینه و زمان نهایی پروژه ها با رویکرد فراابتکاری

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 51-65

اکبر عالم تبریز؛ مجتبی فرخ؛ احسان احمدی


6. گونه‌شناسی دیدگاه‌های عاملین توسعه خوشه‌های صنعتی با محوریت عوامل مؤثر بر عملکرد

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 35-55

اکبر عالم تبریز؛ حسن فارسیجانی؛ فرهاد فرزد؛ سید هادی میرقادری


7. تبیین استراتژی‌های تولیدی - مطالعه موردی در صنعت خودروسازی

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 131-153

اکبر عالم تبریز؛ محمد باقرزاده‌آذر


8. طراحی و بهینه سازی شبکه لجستیک معکوس در شرایط عدم قطعیت با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 1، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 61-89

اکبر عالم تبریز؛ عماد روغنیان؛ مصطفی حسین زاده