مدل‌سازی عوامل آمادگی سازمانی استقرار کنترل فرایند آماری هوشمند در عصر صنعت 4.0 با رویکرد ساختاری تفسیری فازی

علی محقر؛ ایمن قاسمیان صاحبی؛ علیرضا صادقپور فیروزآباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

https://doi.org/10.48308/jimp.2023.232147.1458

مدل برنامه ریزی برونسپاری لجستیک معکوس بر پایۀ تحلیل فازی شهودی با در نظر گرفتن روش‌های هوش مصنوعی (مورد مطالعه: شرکت سایپا)

علی محقر؛ طاها منصوری؛ ساناز حدادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1402

https://doi.org/10.48308/jimp.2023.232882.1484

ارائه مدلی جهت بهینه‌سازی شبیه‌سازی رویکردهای مدل تعالی سازمانی EFQM با استفاده از پویایی‌شناسی سیستم‌ها و الگوریتم ژنتیک در شبکه بانکی جمهوری اسلامی ایران

حسین صفری؛ علی محقر؛ علی عبادی ضیایی؛ امیر آذرفر

دوره 12، شماره 4، دی 1401، صفحه 159-198

https://doi.org/10.52547/jimp.12.4.159

مدل تعیین سیاست‌های پیش‌فروش در راستای تسهیل تولید مسکن و دستیابی به منافع مالی سازنده و خریدار بر اساس رویکرد پویایی سیستم

علی محقر؛ محمدرضا صادقی مقدم؛ مهناز حسین زاده؛ غلامرضا هروی؛ مجتبی فلاح نژاد

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 291-334

https://doi.org/10.52547/jimp.12.1.291