نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. توسعه مدل تئوری بازی‌های پویا به‌منظور تحلیل رقابت در ساختار بازارهای انحصاری چندجانبه

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 63-94

مرجان رئوفینیا؛ وحید برادران؛ رضا شهر جردی