نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 5
1. طراحی مدل زنجیره فولاد و برآورد میزان مصرف با رویکرد مدل‌سازی عامل‌بنیان

دوره 11، شماره 1، بهار 1400، صفحه 33-52

10.52547/jimp.11.1.33

عادل آذر؛ مهدی مشایخی؛ مجتبی امیری؛ حسین صفری


3. بررسی تاثیر تصمیم ‏گیری مشتریان با ترجیحات ریسک متفاوت بر ارائه‏ کنندگان وارانتی: رویکرد عامل محور

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 31-59

10.52547/jimp.9.1.31

عزت الله اصغری زاده؛ محمدرضا صادقی مقدم؛ حسین صفری؛ مهسا سلطانی نشان


5. توسعه مدل به اشتراک گذاری اطلاعات در زنجیره تأمین با رویکرد نگاشت علّی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 131-151

حسین صفری؛ علی مهرابی؛ فاطمه حشمتی‌پور