نویسنده = ���������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 4
1. طراحی مدل بهینه سازی دوسطحی برای زنجیره تأمین با ساختار تخفیف پلکانی جدید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1400

10.52547/jimp.2021.221810.1261

مریم کولیائی؛ عادل آذر؛ علی رجب زاده؛ محمود دهقان نیری


3. ارائه مدل ریاضی برای انتخاب سبد کسب‌وکار با رویکرد هم‌افزایی زنجیره ارزش

دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 63-91

امیرکامران کیامهر؛ عادل آذر؛ محمود دهقان نیری؛ محمدعلی عمادی


4. طراحی مدل ریاضی متنوع سازی سبد سهام و حل آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 173-196

مسلم خاک بیز؛ عباس رضائی پندری؛ محمود دهقان نیری