نویسنده = �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 7
2. طراحی مدل سنجش تاب آوری زنجیره تأمین با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 91-114

مصطفی جهانی؛ عباس مقبل باعرض؛ عادل آذر


3. ارائه مدل ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین خدمات با رویکرد نگاشت‌شناختی فازی (مورد مطالعه: صنعت بیمه)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 75-93

عباس رضائی پندری؛ عادل آذر؛ الهوردی تقوی؛ عباس مقبل باعرض


4. شناسایی و استخراج مؤلفه‌های اصلی مدیریت ریسک سازمان با استفاده از روش فراترکیب

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 85-107

نوید جعفری‌نژاد؛ عباس مقبل باعرض؛ عادل آذر


5. ارائه رویکردی گام‌به‌گام برای شبیه‌سازی نقشه استراتژی با استفاده از نقشه‌های شناختی فازی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 93-115

بیژن نهاوندی؛ عباس مقبل باعرض؛ عادل آذر


7. طراحی چارچوبی برای اندازه‌گیری کیفیت خدمات در زنجیره‌ تامین

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 9-24

عادل آذر؛ مسلم علی‏ محمدلو؛ عباس مقبل باعرض؛ پرویز احمدی