عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 2, شماره 4: زمستان 1390 آینده نگاری فناوی های کلیدی در صنعت ICT ایران با تأکید بر شناسایی مدل های کسب و کار چکیده   PDF
علی زارع میرک آباد, عیسی نیازی, سجاد صالحی
 
دوره 6, شماره 3: پاییز 1395 آینده‌پژوهی در تعیین راهبردهای کیفیت خدمات گمرک و لجستیک به مشتریان با رویکرد سناریونگاری چکیده   PDF
سعید رعیت پیشه, علی تیزرو
 
دوره 3, شماره 9 (1392): بهار ائتلاف یا استقلال؟ تعیین تصمیم‌ مناسب برای سطوح مختلف زنجیره‌های تأمین سه سطحی چکیده   PDF
حنان عموزاد مهدیرجی, احمد جعفر نژاد, علی محقر, محمد محقر یزدی
 
دوره 3: پاییز 1392 ارائه روششناسی پالایش اهداف استراتژیک بهمنظور تدوین نقشههای استراتژی: رویکرد ترکیبی بسط عملکرد کیفیت و غربالگری فازی چکیده   PDF
عباس مقبل با عرض, عادل اذر, الهوردی تقوا, بیژن نهاوندی
 
دوره 3: تابستان 92 ارائه روشی برای رتبه‌بندی ریسک فعالیت‌های پروژه با‌استفاده از شبکه CPM و روش TOPSIS در حالت فازی چکیده   PDF
مقصود امیری
 
دوره 3, شماره 4: زمستان1391 ارائه روش‌شناسی تلفیقی با استفاده از مدل کانو و گسترش عملکرد کیفیت به‌منظور بهبود کیفیت خدمات بانکی رویکرد مجموعه‌های راف چکیده   PDF
سید حیدر میرفخرالدینی, سعید پیرو*
 
دوره 4, شماره 2: تابستان 1393 ارائه رویکرد ترکیبی PROMETHEE-AHP فازی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین خدمات (مورد مطالعه: صنعت هتلداری) چکیده   PDF
احمد جعفر نژاد, مریم محسنی, علی عبدالهی
 
دوره 3: پاییز 1392 ارائه رویکرد چندهدفه بهینهسازی شبیهسازی برای مدل منبعیابی و تصمیمات موجودی یکپارچه چکیده   PDF
مجید عادلی, مصطفی زندیه
 
دوره 4, شماره 2: تابستان 1393 ارائه رویکردی گامبهگام برای شبیهسازی نقشه استراتژی با استفاده از نقشههای شناختی فازی چکیده   PDF
بیژن نهاوندی, عباس مقبل باعرض, عادل اذر
 
دوره 4, شماره 4: زمستان1393 ارائه مدل ارزيابي عملكرد زنجيره تأمین خدمات با رويكرد نگاشت‌شناختي فازی (مورد مطالعه: صنعت بیمه) چکیده   PDF
عباس رضائی پندری, عادل اذر, الهوردی تقوی, عباس مقبل باعرض****
 
دوره 4, شماره 2: تابستان 1393 ارائه مدل برنامه‌ریزی صفر و یک برای زمان‌بندی ماشین‌های موازی در تولید چندمحصوله چکیده   PDF
علیرضا ناصرصدرآبادی, محمدحسین ستارخان
 
دوره 2, شماره 1: بهار 1390 ارائه مدل تحليل پوششي داده ها با رويكردورودي خروجي محور چکیده   PDF
حسن فارسيجاني, محمد حسين آرمان, عليرضا حسين بيگي, اعظم جليلي
 
دوره 2, شماره 1: بهار 1390 ارائه مدل تلفیقي تحلیل سلسله مراتبي فازی، تحلیل رابطهایخاکستری و برنامه ريزی چند هدفهبه منظور انتخاب شريک تجاری چکیده   PDF
علي محمدی, مهناز حسین زاده, محمد باقرزاده آذر
 
دوره 6, شماره 4: زمستان 1395 ارائه مدل ریاضی زنجیره تأمین سبز پروژه‌های ساخت‌وساز با در‌نظر گرفتن زمان‌بندی پروژه چکیده   PDF
امیر بیانی مجد, سیامک نوری, سعید یعقوبی, احمد محمدی
 
دوره 3: زمستان 1392 ارائه مدل سنجش عملکرد سازمانهای چابک: رویکرد مدل‌سازی ساختاری–تفسیری چکیده   PDF
روح الله رازینی, عادل اذر, مهدی محمدی
 
دوره 6, شماره 1: بهار 1395 ارائه مدل یکپارچه برای تحلیل و بهبود مسائل زمانبندی و ارسال وسایل نقلیه هدایت خودکار در سیستم تولید انعطاف‌پذیر چکیده
سیده مهرخ سجادی, اشکان عیوق, میر مهدی اصفهانی
 
دوره 3: تابستان 92 ارائه مدل یکپارچه تدوین استراتژی تکنولوژی مبتنی بر رویکرد موقعیت‌یابی چکیده   PDF
محمد رضا اراستی, نیما مختار زاده, امیر خانلری
 
دوره 2, شماره 3: پاییز 1390 ارائه مدلي برای طبقه بندی اقلام مواد و موجودی ها با استفاده از روش ABC –FUZZY)مطالعه موردی: شرکت پنل سازی هامون) چکیده   PDF
شمس الدين ناظمي, رضا شمس الديني, محمد حسین خورسندی اکبرنژاد
 
دوره 1, شماره 3: پاییز 1389 ارائه مدلي برای طبقه بندی اقلام مواد و موجودی ها با استفاده ازروش ABC –FUZZY(مطالعه موردی: شرکت پنل سازی هامون) چکیده   PDF
محمدحسین خورسندی اکبرنژاد, شمس الدين ناظمی, رضا شمس الديني
 
دوره 3, شماره 3: پاییز 1391 ارائه مدلي برای پذيرش سیستم های برنامه ريزی منابع سازماني مورد مطالعه: صنعت خودرو چکیده   PDF
مهدی شهسواری, آيت اله ممیز
 
دوره 4, شماره 1: بهار 1393 ارائه مدلی برای پیش‌بینی هزینه و زمان نهایی پروژه‌ها با رویکرد فراابتکاری چکیده   PDF
اکبر عالم تبریز, مجتبی فرخ, احسان احمدی
 
دوره 3, شماره 1: بهار 1391 ارائه مدلی به منظور انتخاب سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران به وسیله تصمیم گیری چند معیاره چکیده   PDF
علیرضا مؤتمنی, علیرضا شریفی سلیم
 
دوره 2, شماره 2: تابستان 1390 ارائه يك مدل تركيبي با استفاده از PROMETHEE فازي و برنامه ريزي خطي چندهدفه براي برون سپاري خدمات گارانتي چکیده   PDF
عزت اله اصغري زاده, احمد بيطرف, مهدي اجلي
 
دوره 4, شماره 4: زمستان1393 ارائه يك مدل رياضي به‌منظور حل مسئله چندهدفه انتخاب استراتژی تخصیص اجزای مازاد با هدف بیشینه‌سازی قابليت اطمينان براي سيستم‌هاي K از N چکیده   PDF
مقصود امیری, سهیل عزيزي بروجردي, سید حامد پوربخش
 
دوره 2, شماره 3: پاییز 1390 ارائه يک مدل برنامه ريزی خطی چندهدفه برای تخصيص بهينه منابع انرژی ايران چکیده   PDF
عاليه کاظمی, محمدرضا مهرگان, حامد شکوری گنجوی
 
1 - 25 (184) 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>