دوره 3

پاییز 1392

فهرست مطالب

مقالات

     نقشه‌های استراتژی مسیر خلق ارزش در سازمان‌ها را نشان می‌دهند. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سازمان‌های امروزی، اجرای استراتژی‌ها است. در اهمیت نقشه‌های استراتژی همین بس است که نقطه‌ شروع جاری‌سازی استراتژی در بسیاری از دیدگاه‌های نوین حوزه استراتژی قلمداد می‌‌شود؛ در‌حالی‌که با گذشت سال‌ها از ارائه این مفهوم هنوز نقص‌ها و کمبودهای بسیاری در زمینه تدوین نقشه‌های استراتژی وجود دارد که همواره از جانب بسیاری از صاحب‌نظران موردتوجه قرار گرفته است. یکی از این کمبودها که نشان‌دهنده یک نقطه بالقوه برای بهبود روش‌شناسی تدوین نقشه‌های استراتژی محسوب می‌شود، وجود رویکرد یا سازکاری برای انتخاب و پالایش اهداف استراتژیکی است که باید در نقشه قرار گیرند. اهمیت این بحث به این دلیل است که درعمل سازمان‌ها ‌هنگام تدوین نقشه استراتژی خود با انبوهی از اهداف مواجه می‌شوند که نسبت به حضور همه آن‌ها در نقشه با نوعی وسواس و طمع نیز مواجه می‌شوند. در این تحقیق می‌کوشیم با ارائه یک رویه گام‌به‌گام و با بهره‌گیری از ابزار مفید و پرکاربردی چون بسط عملکرد کیفیت و روش غربال‌گری فازی و ارائه مفهوم خانه‌های اهداف استراتژیک، درجهت رفع این کمبود گام برداریم. رویه‌ی ارائه‌شده را درنهایت در یک مورد عملی به‌کار بردیم و نتایج آن را شرح دادیم.

عباس مقبل با عرض, عادل اذر, الهوردی تقوا, بیژن نهاوندی
PDF

     مدیریت سبد پروژه با این موضوع سروکار دارد که شرکت­ها نه‌تنها باید روی مدیریت مستقل پروژه‌ها و اهداف خاص متمرکز شوند، بلکه باید پروژه­ها را به‌عنوان یک نهاد واحد و اهداف مشترک مدیریت کنند. عدم ‌وجود فرآیند نظام­مند انتخاب و حذف پروژه‌ها در شرکت­ها و سازمان­ها موجب می­شود پروژه­ها به‌صورت غیرتخصصی و سلیقه‌ای انتخاب شوند. شناسایی عوامل کلیدی مؤثر در انتخاب پروژه‌ های مناسب برای تشکیل سبد و روش­های ریاضی و سیستماتیک انتخاب پروژه­ها کوششی ارزشمند و مفید خواهد بود و به شرکت­ها و سازمان­ها در راستای انتخاب و اجرای پروژه­های مناسب کمک خواهد کرد. در این تحقیق، با شناسایی معیارهای کلیدی ارزیابی پروژه­های سازمان، رویکردی برای ارزیابی و انتخاب پروژه­ها ارائه شده است. در این مدل دومرحله‌ای، ابتدا پروژه­ها به‌صورت منفرد براساس مقایسات زوجی و قضاوت­های گروهی مورد‌‌ ارزیابی قرار‌می­گیرند و درقالب سبد پروژه ترکیب می‌شوند، سپس کارایی هریک از این سبدها بااستفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی محاسبه می­شود، سبدهای متشکل از پروژه‌های سازمان براین‌اساس رتبه­بندی می­شوند و درنهایت نتایج حاصل از شبکه عصبی با خروجی روش­های تحلیل پوششی داده­ها و روش حداقل مربعات معمولی اصلاح‌شده مقایسه می‌شود.

بهروز دری, ساسان مظاهری
PDF

 

چکیده

تحقیق­درعملیات مجموعه­ای از روش­ (روش­شناسی)هایی است که هدفشان بهبود تصمیم‌گیری در سازمان­ها است و شامل سه مکتب سخت، نرم و رهایی­بخش است. بسیاری از طرفداران هر‌یک از مکاتب معتقدند که رویکرد آن­ها رویکرد برتر است و درنتیجه برای حل یا ساختاردهی مسائل سازمانی، بر رویکردهای دیگر ارجحیت دارد. در اوایل دهه­ی 1990 بحث‌های جالبی در انجمن­های OR درباره استفاده هم­زمان از روش­شناسی­های مختلف شکل گرفت. بیشتر تلاش­های این دانشمندان به تعریف انواع موقعیت مسئله و سپس تعیین روش‌شناسی­های متناسب هر مکتب با هر نوع از این ترکیب­های موقعیتی اختصاص یافته است. محققان این دسته، کار خود را باعنوان تحقیق­درعملیات انتقادی یا روش‌شناسی چندگانه مطرح کرده­اند که از کار هابرماس الهام بسیاری گرفته است. در این پژوهش کوشیدیم ضمن تعیین ابعاد جدیدی برای موقعیت­های مسئله باتوجه به شرایط داخلی کشور، بااستفاده از قابلیت‌های نرم­افزار MA/Carma در «تحلیل جامع ریخت­شناسی»، برنامه­ای طراحی کنیم که با تعیین هر ترکیب موقعیتی به‌عنوان ورودی مدل، روش­شناسی متناسب با هر نوع از این ترکیبات موقعیتی را مشخص کند و درنتیجه، حوزه­های نیازمند بهبود یا توسعه­ روش­شناسی‌های تحقیق­درعملیات را مشخص کند. کاربرد این برنامه نتایج بسیار جالبی را برای دانشمندان حوزه­ی تحقیق‌درعملیات به همراه خواهد داشت.

مهناز حسین زاده, محمد رضا مهرگان, مجتبی امیری
PDF
در این پژوهش به‌بررسی مسئله­ی یکپارچه منبع‌یابی و سیاست موجودی پرداخته‌ایم. در بازار رقابتی امروز، منبع‌یابی از مهم‌ترین مسائل تصمیم‌گیری راهبردی سازمان‌ها است. بسیاری از سازمان‌ها حجم عظیمی از سرمایه خود را در قالب موجودی نگهداری می‌کنند؛ بنابراین تصمیمات تاکتیکی کنترل موجودی و انتخاب سیاست بهینه موجودی تأثیر بسیاری بر هزینه آن‌ها خواهد داشت.تاکنون تحقیقات کمی در حوزه یکپارچه‌سازی منبع‌یابی و سیاست موجودی صورت گرفته است. در مسائل واقعی محاسبه دقیق هزینه کمبود موجودی کاری دشوار است. برای رفع این مشکل در این پژوهش، تعداد کمبود به‌عنوان هدفی مجزا در نظر گرفته شد. ازآنجاکه تقاضای کارخانه‌ها و زمان تحویل احتمالی هستند، با روش‌های معمول نمی‌توان تابع هدف را محاسبه کرد؛ بنابراین برای تخمین مقدار تابع هدف، از شبیه‌سازی استفاده کردیم. مسئله مطرح‌شده در این پژوهش از نوع NP-Hard است؛ بنابراین برای یافتن جواب بهینه مسئله از روش‌های فراابتکاری چندهدفه NSGA-IIو MOPSOاستفاده کردیم. برای آزمون مدل و الگوریتم ارائه‌شده، شش مسئله آزمایشی از کوچک تا بزرگ طراحی کردیم و سپس کیفیت تخمین‌های پارتوی به‌دست‌آمده از دو الگوریتم را توسط شش معیار مورد ارزیابی قراردادیم. نتایج نشان دادند که جواب‌های تولیدشده توسط الگوریتم NSGA-II از کیفیت بیشتری برخوردارند.
مجید عادلی, مصطفی زندیه
PDF

     امروزه باتوجه به نگرش­های مختلفی که درخصوص حوزه ارزیابی عملکرد وجود دارد، این فرآیند را می­توانیم در حوزه زنجیره تأمین نیز مورد استفاده قرار دهیم. عملکرد مناسب زنجیره تأمین نقش کلیدی در موفقیت یک سازمان و دستیابی پایدار به اهداف و به‌ویژه سودآوری آن دارد. در این پژوهش با استفاده از رویکرد پویایی‌های سیستم، زنجیره تأمین ارتباط ثابت شرکت مخابرات ایران در دوره‌ی زمانی 1384 تا 1404 شبيه‌سازي شده است. هدف از این مطالعه ایجاد یک الگوي عملیاتی برای شبیه­سازی زنجیره تأمین موردنظر و ارزیابی آن با استفاده از معیارهای کمی و کیفی است. ارزیابی زنجیره در این پژوهش باتوجه به چهار شاخص تعداد مشتریان، رضایت مشتریان، زمان تحویل محصول و حاشیه سود فرایند انجام شده است. نتایج شبیه­سازی نشان‌دهنده­ بهبود روند شاخص­های بالا تا پایان دوره شبیه­سازی است. در پایان، دو سناریوی افزایش سرمایه­گذاری در خرید تجهیزات جدید و افزایش کانال­های انتقال مکالمات را پیشنهاد کرده‌ایم.

نظام الدین فقیه, حبیب الله رعنایی کرد شولی, علی محمدی, علی حسین صمدی, محمد هاشم موسوی حقیقی, محمد غفوریان
PDF

چکیده

     وجود مواد سمی و خطرناک در محصولات الکتریکی و الکترونیکی که یک تهدید برای محیط‌زیست و آینده بشر به شمار می‌آید، باعث شده است استفاده‌کنندگان از این محصولات و دولت‌ها فشاری را بر سازندگان وارد آورند تا مسئولیت پایان‌ عمر محصولاتشان را برای بازپس‌گیری و بازیابی آن‌ها بر‌عهده گیرند. بازیابی این محصولات منافع اقتصادی برای بازیافت‌کنندگان و منافع اجتماعی برای جامعه و اجتماع دارد؛ بنابراین ایجاد یک سیستم مدیریتی برای تصمیم‌گیری درمورد بازیابی محصولات الکتریکی که از یک طرف منافع اقتصادی و اجتماعی را حداکثر و اثرات و خطرات محیط‌زیستی را حداقل کند، ضروری است. در این مقاله یک مدل ریاضی چندهدفه مبتنی ‌بر ابعاد توسعه پایدار برای انتخاب گزینه (های) مناسب بازیابی برای محصولات الکتریکی و الکترونیکی توسعه داده شده است. برای حل مدل از الگوریتم ژنتیک چندهدفه استفاده شده است. یک مطالعه موردی که داده‌های آن از صنعت گرفته شده است، برای اعتبارسنجی مدل به‌کار گرفته شده است
عباس راد, سعید منصور, Yuchun xu, سید محمد فاطمی قمی
PDF

چکیده

     در سال‌های اخیر، روش‌های زیادی برای تولید قوانین فازی براساس نمونه‌های آموزشی پیشنهاد شده است. یکی از روش‌هایی پیشنهاد‌شده اخیر، روش چن و تسای است که در سال 2008 ارائه شد و برمبنای سه شاخص مقدار آستانه‌ای ویژگی                         ، مقدار آستانه‌ای طبقه‌بندی  و مقدار آستانه‌ای سطحی  قرار گرفته است. این روش متوسط نرخ دقت طبقه‌بندی بالاتری نسبت به سایر روش‌های موجود داشته است. در بخش تولید قوانین موقت، نویسندگان پیشنهادی برای اصلاح روش ارائه کرده‌اند و روش اصلاح‌شده را در یک مطالعه موردی به‌کار گرفته‌اند. آنچه در این تحقیق، مورد توجه بوده است، آزمون روش اصلاح‌شده CT08 روی یک حوزه کاربردی و ارائه یک سیستم طبقه‌بندی برای گوشی‌های تلفن همراه بوده است. روش اصلاح‌شده در موضوع گوشی‌های تلفن همراه، مقدار 2/0 دقت بالاتر را نسبت به اصل روش CT08 نشان داد.

ناصر مطهری فریمانی, منصور مومنی, حمید رضا یزدانی
PDF