palette
اطلاعات برای نویسندگان

آیا می خواهید به این مجله مقاله بفرستید؟ توصیه می شود که متن درباره مجله از نظر سیاست های حاکم بر انواع مقالات و متن زیر را مطالعه فرمائید. برای ارسال مقاله لازم است چنانچه تا کنون برای این مجله ثبت نام نکرده اید نسبت به این کار اقدام کنید. چنانچه قبلا ثبت نام کرده اید فقط کافی است که به سیستم وارد شوید و مقاله را ارسال کنید.

 نگارش مقالات پژوهشی مستلزم رعایت استاندارد خاصی است و در بسیاری موارد رعایت نكردن این استاندارد منجر به عدم پذیرش مقاله می­شود. این سند، استاندارد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی در مورد مقاله­ های ارسالی برای نشریه ­های تخصصی این دانشکده را بیان می ­دارد. رعایت این استاندارد جهت بررسی و چاپ مقاله الزامی است.

۱- مقاله در نرم ­افزار Word نسخه ۲۰۰۳ یا بالاتر با حاشیه­ بالا ۳، پائین ۷، چپ۴ و راست۵ سانتی­متر، و حداکثر در ۲۵ صفحه (با منابع و چکیده لاتین)  با فاصله خطوط single تایپ شود.

۲-  در سرتاسر مقاله، نوشته ­های فارسی با قلم BMitra و نوشته ­های لاتین با قلم Times New Roman مطابق جدول زیر تایپ شوند.

 

نوع نوشته

حالت قلم

نوع و اندازه قلم

عنوان مقاله

پررنگ(Bold)

 BMitra ۱۶ 

چکیده فارسی

معمولی(Regular)

BMitra  ۱۲

کلیدواژه­ها

پررنگ (Bold)

  BMitra ۱۲

متن فارسی

معمولی(Regular)

  BMitra ۱۳

عناوین اصلی مقاله

پررنگ (Bold)

 BMitra  ۱۲

اختصارات یا کلمات لاتین درون متن مقاله

معمولی(Regular)

 Times۱۱  

متن فارسی درون جدول یا نمودار

معمولی(Regular)

  BMitra ۱۱

متن لاتین درون جدول یا نمودار

معمولی(Regular)

  Times ۹

منابع لاتین

معمولی(Regular)

 Times ۱۰

منابع فارسی

معمولی(Regular)

  BMitra ۱۲

چکیده لاتین

معمولی(Regular)

 Times ۱۱

زیرنویس­های لاتین

معمولی(Regular)

Times  ۸

زیرنویس ­های فارسی

معمولی(Regular)

 BMitra ۱۰

 ۳- شکل و نمودار درون مقاله باید از خوانایی کافی برخوردار باشد و در مواردی که خروجی نرم ‌افزاری به صورت شکل و یا نمودار است، در صورت ضرورت (برای افزایش کیفیت) شکل یا نمودار مجدداً در نرم ­افزار Word ترسیم شود.

۴- نویسنده لازم است موارد زیر را به عنوان مستندات پشتیبان ارسال کند:

  • نمودارهای خروجی نرم ­افزارهای خاص (مانند لیزرل یا Amos و ... ) 
  • نمونه دقیق پرسشنامه تحقیق (برای تحقیقاتی که بر اساس پرسشنامه انجام شده باشد).

۵- مقاله بايد داراي نثري روان و يكدست باشد. مقالاتي كه داراي نثر ضعيف و نارسا و داراي اشكالات ويرايشي متعدد باشند در فرآيند داوري وارد نمي­ شوند. بهتر است نويسندگان تا حد ممکن از واژه‌هاي فارسي به جاي واژه‌ هاي بیگانه استفاده كنند.

۶- اشکال، نمودارها، جداول و روابط ریاضی بايد بطور جداگانه و به ترتيب از ابتدا تا انتها شماره‌ گذاري شوند.

۷- مقاله­ های ارسالی باید دارای بخش ­های زیر باشد:

  ۷-۱- صفحه جلد مقاله شامل: عنوان کامل مقاله، نام ­و­ نام ‌خانوادگی نویسنده یا نویسندگان (نام نویسندة مسوول با علامت ستاره مشخص شود)، رتبه علمی، رشته علمی، نام دانشگاه یا مؤسسه محل اشتغال و نشانی کامل برای کلیة نویسندگان شامل: نشانی پستی، شماره تلفن (همراه و ثابت)، نمابر و پست الکترونیک.

  ۷-۲- صفحه اول مقاله شامل: عنوان و چکیدة مقاله به زبان فارسی (حاوي هدف مقاله، روش‌ شناسي تحقيق و نتايج، حداکثر ۲۰۰ کلمه) و کلید واژه­ ها (حداکثر ۶ واژه).

  ۷-۳-  صفحه دوم تا انتهای مقاله معمولاً شامل: ۱. مقدمه (تعريف موضوع، اهمیت و مسئله پژوهش)؛ ۲. مباني و چارچوب نظري تحقيق (تعاریف مفهومی موضوع مقاله، مروری بر پیشینة تحقیق و چارچوب نظری)؛ ۳. روش‌ شناسي تحقيق (هدف، مدل تحقيق، پرسش‌ ها و فرضيه ‌ها، روش و ابزار گردآوری داده ‌ها، روایی و پایائی ابزار، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه­ گیری، فنون تحليل و توصيف داده ‌ها و آزمون فرضيه ‌ها و نحوة پاسخگويي به پرسش‌ ها)؛ ۴. تحليل داده‌ ها و یافته ­های پژوهش (داده ‌هاي جمعيت‌ شناختي و متغيرهاي مدل تحقيق، یافته ­ها و مقایسه آن با یافته ­های پژوهش‌ های مرتبط)، ۵. نتيجه‌ گيري و پيشنهادها (ارائه خلاصه نتایج مفيد و ارائه پیشنهادهاي مبتني  بر يافته ‌هاي تحقيق، تحقیقات آتی پیشنهادی و  محدودیت­ های تحقیق) و فهرست منابع.  

  ۷-۴- لطفاً متن كامل مقاله مطابق شماره ‌هاي هر بخش به دقت شماره‌ گذاري شود.  

۷-۵- چکیده و کلید ‌واژه ­ها به زبان انگلیسی بر روی صفحه­ جداگانه، به همراه ترجمه انگلیسی مشخصات مندرج در صفحه جلد فارسی (بند ۷-۱)

۷-۶- شیوه منبع ­دهی باید به صورت عددی در متن مقاله در داخل [ ] مشخص شود. در فهرست منابع، ابتدا منابع فارسی به ترتیب حروف الفبای فارسی و سپس منابع انگلیسی به ترتیب حروف الفبای انگلیسی ذکر و شماره­ گذاری و سپس در داخل متن ارجاع داده شوند، همچنین منابع فارسی و انگلیسی باید در ادامة یکدیگر شماره گذاری گردند. لازم است  منابع به شکل ذیل ارایه شوند:

  • منابع فارسی: مقاله: نام­خانوادگی، نام­ نویسنده­(گان) (تاریخ انتشار). عنوان مقاله. نام­ نشریه، دوره (جلد)، محل انتشار، صفحات. کتاب: نام ­خانوادگی، نام ­نویسنده (سال انتشار). نام­ کتاب. نام مترجم (برای کتاب ­های ترجمه ‌اي)، محل نشر: نام ناشر. پایان‌ نامه: نام ­و ­نام ‌خانوادگی دانشجو، (سال دفاع). عنوان پایان ­نامه، مقطع، دانشگاه. در مورد گزارش ­ها و سایر منابع فارسی اطلاعات کافی و کامل ارایه شود.
  • منابع انگلیسی: مطابق استاندارد انجمن روان ­شناسی آمریکا (APA) (دریافت از سایت مجله).

۴نکات قابل توجه

  1. مقاله­ های ارسالي نباید در مجله­ های فارسی و انگليسي زبان داخل و خارج کشور چاپ و یا به صورت هم ­زمان به مجلة دیگری ارسال شده باشد.
  2. مقاله باید دقیقاً مطابق راهنمای نگارش مقاله باشد.
  3. پس از ارسال مقاله امکان حذف، اضافه و یا تغییر ترتیب اسامی نویسندگان امکان پذیر نیست.
  4. در صورت چاپ مقاله، ۲ نسخه از مجله به نویسنده مسئول تحویل داده می‌شود