چشم انداز مدیریت صنعتی

به منظور آموزش و پرورش نیروی انسانی متعهد و متخصص در بخش های خصوصی و دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری (علوم اداری) در سال 1370 تاسیس گردید . با تجدید ساختار دانشکده جامع انفورماتیک و مدیریت و تقسیم آن به سه دانشکده مجزا، دانشکده مدیریت و حسابداری فعالیت خود را با رشته های مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، و حسابداری آغاز نمود.

نمایه شده در پایگاه داده: Google Scholar و ISC


تصویر صفحه خانگی مجله

اطلاعیه‌ها

 

ساعات پاسخگویی دفتر مجله

 
لطفا جهت ارتباط با دفتر مجله روزهای یکشنبه و دوشنبه ساعت 14-12 با شماره 29903136  تماس حاصل فرمایید.  
پست شد: 2016-05-29 بیشتر...
 
اطلاعیه‌های بیشتر

دوره 3: زمستان 1392

فهرست مطالب

مقالات

چکیده

     هدف این مقاله شناسایی ریسک­های مختلف تأثیرگذار بر زنجیره تأمین پروژه­های شرکت گاز استانی است. برای این کار ابتدا با استفاده از فراترکیب، طبقات و گروه­بندی انواع ریسک­ها با توجه به پژوهش‌های قبلی شناسایی شده و با به‌کارگیری روایی محتوایی آن بخش از ریسک­ها که با پروژه­های گاز ارتباط دارد استخراج می‌شود و با مدل‌سازی تفسیری ساختاری، روابط متقابل میان ریسک­ها و قدرت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آن‌ها بر یکدیگر مشخص می­شود. طبق نتایج پژوهش، ریسک­های سیاسی _ اجتماعی و اقتصاد کلان که خارج از محدوده صنعت گاز هستند، بیشترین تأثیر را بر عملکرد مجموعه شرکت گاز داشتند. این مدل به مدیران کمک می­کند که نگاه کلی‌نگر به ریسک­های موجود در صنعت داشته باشند و تغییرات و نوسانات سیاسی- اجتماعی و وضعیت اقتصاد کلان را برای کاهش تبعات منفی پیگیری کنند.

علی محمدی, علی نقی مصلح شیرازی, محمد باقر احمدی, پیام شجاعی
PDF

چكيده

     مهم‌ترین مسئله هنگام پياده‌سازي فناوری گروهي در واحدهاي صنعتي، در درجه‌ي ‌اول تشكيل خانواده‌ي قطعات و دسته‌بندي قطعات براساس آن و در مرحله دوم حفظ سازگاري و ثبات اين دسته‌بندي در طول زمان است. برای دسته‌بندي قطعات، رويكردهاي مختلفي وجود دارد و اگر رويكرد استفاده از خصوصيات قطعات برای دسته‌بندي آن‌ها مورد استفاده قرار گيرد، اولين و مهم‌ترین گام، طراحي و پياده‌سازي ساختاري برای كدگذاري و شناخت قطعات براساس خصوصيات آن‌ها است. در اين  پژوهش، كاربرد يك شبكه عصبي پس‌انتشار برای دسته‌بندي قطعات درقالب يك مطالعه‌ي موردي براي پين‌هاي كانكتورها و براساس خصوصيات آن‌ها مورد بررسي قرار گرفته و نتايج حاصل از آن با دسته‌بندي‌هاي صورت‌گرفته توسط تحليل خوشه‌اي K ميانگين، روش ضريب شباهت و خوشه‌بندي آرايش رتبه‌اي (ROC) براي همان قطعات مقايسه شده است. نتايج نشان‌دهنده قابليت شبكه‌هاي عصبي براي دسته‌بندي قطعات براساس خصوصيات آن‌ها و برتري آن نسبت به روش تحليل خوشه‌اي K ميانگين است.

علیر ضا پویا, احسان جوان راد
PDF

چکیده

     مسئله انتخاب تأمین‌کننده یکی از مهم‌ترین تصمیمات حوزه مدیریت زنجیره تأمین است و امروزه تمرکز بر موضوعات زیست‌محیطی و پایداری در زنجیره تأمین، اهمیت انتخاب تأمین‌کننده پایدار را دوچندان کرده است. در این مقاله پایداری و محورهای اصلی و فرعی پایداری در انتخاب و همکاری‌های طولانی‌مدت با تأمین‌کنندگان بررسی شده است و براساس شاخصه­های پایداری تعیین‌شده، یک روش ترکیبی برای ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان و تعیین مقدار بهینه سفارش تخصیصی به هریک از آن‌ها معرفی شده است. ارزیابی تأمین‌کنندگان با استفاده از شاخصه‌های استخراج‌شده از ادبیات در حوزه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی انجام شده است و مسئله انتخاب تأمین‌کننده و تخصیص سفارش به‌صورت یک برنامه‌ریزی ریاضی درجه دوم مدل‌سازی شده است. مدل پیشنهادی با استفاده از روش تغییر شکل یافته الگوریتم بندرز تجزیه و حل شده است. درپایان با ارائه مثال‌های عددی، ارزیابی روش ارائه‌شده مورد بررسی و جمع‌بندی قرار گرفته است
کمال چهار سوقی, مهدی اشرفی
PDF

چکیده

     سازمان‌های عصر حاضر براي پاسخ به چالش‌هاي محیط كسب‌وكار رويكرد نويني به نام چابكي را برگزيده‌اند. اقتضائات این رویکرد بر نحوه سنجش عملکرد سازمان‌ها نیز تأثیرگذار است؛ ازاین‌رو با توجه به اینکه ارائه مدل‌های سنجش عملکرد اقتضائی در سال‌های اخیر و در پاسخ به شرایط متلاطم محیطی توجه بسیاری از اندیشمندان را به خود جلب کرده است، لازم به‌نظر می‌رسد که متناسب با شرایط این‌گونه از سازمان‌ها و شرایط محیطی داخلی کشور، مدل سنجش عملکرد مطلوب سازمان‌های چابک داخلی ارائه شود. در این پژوهش، با استفاده از مرور ادبیات و استخراج معیارهای عملکردی مدل‌های رایج سنجش عملکرد و معیارهای مؤثر بر سنجش عملکرد سازمان‌های چابک و نیز طبقه‌بندی این معیارها با استفاده از متدولوژی نگاشت شناختی، نخست دسته‌بندی مناسب از این معیارها انجام می‌شود. در مرحله بعد با استفاده از متدولوژی مدل‌سازی ساختاری–تفسیری، مدلی برای سنجش عملکرد سازمان‌های چابک ارائه می‌شود. نتایج پژوهش در مدلی متشکل از یازده معیار کلی و هشت سطح استخراج شده است که نشان‌دهنده اهمیت معیارهایی چون رهبری، برنامه‌ریزی راهبردی و فرهنگ سازمانی به‌عنوان پرنفوذترین معیارها در عملکرد سازمان‌های چابک است که بر سایر معیارهای عملکردی مدل تأثیرگذار هستند.

روح الله رازینی, عادل اذر, مهدی محمدی
PDF

 

     مسائل تصمیم‌گیری چند‌شاخصه (MCDM) به دو گروه تصمیم‌گیری چندمعیاره (MADM) و تصمیم‌گیری چندهدفه ((MODM طبقه‌بندی می­شوند. در روش‌های MODM فضای تصمیم پیوسته و در روش‌های MADM فضای تصمیم گسسته است و تعداد محدودی گزینه ازپیش‌تعیین‌شده وجود دارد و گزینه برتر (ارجح) گزینه‌ای است که مجموع عملکرد آن در معیارهای مختلف بهتر از سایر گزینه‌ها باشد. تکنیک‌های MADM مختلفی برای تصمیم‌گیری در فضای گسسته ارائه شده­اند که تعدادی گزینه ازپیش‌تعیین‌شده را با استفاده از چندین معیار که به‌صورت مقادیر ثابتی هستند، ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کنند. در بسیاری از مسائل گزینه­ها مجموعه گسسته نبوده و به‌صورت مجموعه­ای پیوسته درنظر گرفته می‌شوند. در این مقاله تکنیک‌هایPROMETHEE-IV ، LINMAP و  FISبرای مسائل تصمیم‌گیری چندمعیاره با گزینه­های پیوسته مورد استفاده قرار گرفته‌اند. برای بررسی عملکرد روش­های ارائه‌شده، یک مثال عددی از مسائل تصمیم‌گیری چندمعیاره پیوسته با چهار معیار و گزینه‌هایی که در یک صفحه پیوسته (فضای                         ) قرار دارند، بررسی شده است. نتایج حاصل از مثال عددی، نشان‌دهنده توانایی مدل‌های ارائه‌شده در یافتن نقطه یا نقاط ارجح است.

مجید اسماعیلیان, سمیه محمدی, سیده مریم عبدالهی, مسلم علی محمدی
PDF

چکیده

به‌دلیل افزایش روزافزون هزینه‌های سازمان‌های خدمات درمانی و الزام آنها به افزایش کیفیت و همچنین پیچیدگی سیستم‌های آنها، بحث تغییر و تحول و بهبود این سیستم‌ها از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شده است. این مسئله که کدامیک از روش‌ها و سناریوهای تغییر، به‌ویژه در منابع، می‌تواند وضعیت بهتری را برای سیستم به‌وجود آورد نیز از مسائل مهم مورد بحث بوده است. در این راستا، شبیه‌سازی گسسته ـ پیشامد، یکی از ابزارهای تصمیم‌گیری در تحقیق در عملیات که مبتنی بر داده‌های تصادفی است، کمک شایانی به تصمیم‌گیران و مدیران کرده است. در این تحقیق، ابتدا معیارهای عملکردی کلیدی سیستم واحد اورژانس بیمارستان قائم (عج) به‌کمک مقالات گذشته و نظرات خبرگان مشخص شدند، سپس این سیستم به‌کمک نرم‌افزار ارنا مدلسازی و شبیه‌سازی گردید. پس از وزن‌دهی معیارها توسط روش AHP، سناریوهای موردنظر خبرگان تعریف شدند و در پایان، به‌کمک روش رتبه‌بندی پرامتی سناریوها رتبه‌بندی‌شده و بهترین سناریو برای اعمال مشخص شد.

مصطفی کاظمی, علی سیبویه, محمد رنجبر, زهرا ناجی عظیمی, راضیه کریمی
PDF

چكيده

     به‌دلیل تغييرات شرايط توليد و بازار، شركت­ها با فشار زيادي مواجه شده­اند. يكي از راه‌هاي برخورد با اين فشارها مفهوم زنجيره تأمين و افزايش انعطاف­پذيري آن براي ارضاي نيازهاي متفاوت مشتريان است. از آنجا كه قبل از هرگونه تصميم­گيري درمورد انعطاف­پذيري زنجيره تأمين، اندازه‌گيري آن امري ضروري است، در اين مطالعه با به‌كارگيري روش فازي مبتني بر عملگر اصلاح‌شده مرتب­سازي مقايسات زباني براساس ميانگين هندسي موزون در جريان يك تصميم­گيري گروهي تعاملي، به اندازه‌گيري انعطاف­پذيري زنجيره تأمين پرداخته شده است. در اين اندازه­گيري، انعطاف­پذيري منبع­يابي، انعطاف‌پذيري سيستم توليد و عمليات، انعطاف­پذيري توزيع و انعطاف­پذيري سيستم­هاي اطلاعاتي، به‌عنوان ابعاد انعطاف­پذيري زنجيره تأمين درنظر گرفته شده­اند. مورد مطالعه اين پژوهش در كارخانه يزدباف انجام شد. نتايج بررسي وضعيت مطلوب و وضعيت موجود اين كارخانه، نياز زنجيره تأمين كارخانه به بهبود را نشان مي­دهد كه بهترين راه براي بهبود انعطاف­پذيري زنجيره تأمين اين كارخانه، بهبود بعد سيستم­هاي اطلاعاتي آن است. اين نتايج از سوي اعضاي گروه نيز مورد پذيرش قرار گرفت
علیرضا ناصر صدر ابادی, سید حبیب الله میر غفوری, سعیده سادات سالاری
PDF