ارائه مدلی به‏ منظور انتخاب سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران به‏‌وسیله تصمیم‌گیری چند‏معیاره (مطالعه موردی: 50 شرکت برتر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه تهران.

چکیده

انتخاب سهام مناسب برای خرید و فروش مهم‌ترین موضوع سرمایه‌گذاران در بازار بورس اوراق بهادار است، از این رو ارائه مدلی که بتواند سرمایه‌گذاران را در تصمیم‌گیری کمک کند امری ضروری است. از آن‏جا که مدل‌ها و روش‌های موجود هر یک دارای مشکلاتی هستند، این تحقیق با‏توجه به شاخص‌های مؤثر در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران با استفاده از تلفیق روش TOPSIS و AHP گروهی مدلی به‏‌منظور انتخاب سبد سهام ارائه می‌کند. اطلاعات مورد نیاز 289 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران از صورت‌های مالی سال‌های 85 تا 87 جمع‌آوری و پس از تشکیل ماتریس تصمیم شرکت‌ها رتبه‌بندی می‌شوند. بر اساس نظر خبرگان، شاخص‌های اقتصادی انتخاب صنایع و سهم احصاء شد.‌‌ سرانجام صنعت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی؛ دیگر واسطه‌گری‌های مالی؛ محصولات‏ غذایی و آشامیدنی به‏جز قند و شکر؛ استخراج ذغال سنگ؛ و سایر محصولات کانی غیرفلزی به‏‌عنوان پنج صنعت برتر شناسایی شدند. 

کلیدواژه‌ها


1. اسلامی‌بیدگلی، غلامرضا؛ تلنگی، احمد (1378). "مدل‌های برنامه‌ریزی آرمانی در انتخاب پرتفویی بهینه" تحقیقات مالی.
2. اسلامی‌بیدگلی، غلامرضا؛ هیبتی، فرشاد (1374). "مدیریت پرتفوی با استفاده از مدل شاخصی" تحقیقات مالی.
3. اصغرپور، محمد جواد (1383). " تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره"، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم.
4. باقرزاده سعید (1384). "عوامل مؤثر بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران " تحقیقات مالی، شماره 19.
5. جنانی، محمدحسن (1379). "بررسی رابطه همجمعی بین شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران و متغیرهای کلان اقتصادی". دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات.
6. راعی، رضا؛ چاوشی، کاظم (1382). "پیش بینی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران"مجله تحقیقات مالی، شماره 15.
7. ساعتی، توماس‌ (1378). "تصمیم‌سازی برای مدیران"، ترجمه: دکتر توفیق، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
8. قدسی‌پور، سیدحسن (1384). "فرایند تحلیل سلسله مراتبی"، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، چاپ چهارم.
9. محمدی، شاپور (1383). "تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران"، مجله تحقیقات مالی.
10. مؤمنی، منصور (1385). "مبحث نوین در تحقیق در عملیات"، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
11. مهرگان، محمد رضا (1383). "پژوهش عملیاتی پیشرفته"، نشر کتاب دانشگاهی.
12. Deng Hepu، Chung-Hsing Yeh، Robert J. Willis (2000)،" Inter-company comparison using modified TOPSIS with objective weights"، Computers and Operations Research, 27، 963-973.
13. Hwang، Ching-Lai، yoon، Kworgsun، (1980)، Multiple attribute decision making methods and applications. A state of the Art Survey. Springer Verlag، Berlin.
14. Lee، Sang M. and Lerro A.J.(1973)،"Optimizing the Portfolio Selection for Mutual Funds"، The Journal of Finance
15. Miller، Merton H.(1999) the history of finance The Journal of Portfolio Management
16. Mulvey، John M.، Rosenbaum، Daniel P. and Shetty Bata.،(1997)، "Strategic Financial Risk Management and Operation Research"، European Journal of Operation Research.
17. Sarant Marshall and Levy, Haim، (1984), "portfolio and investment selection: theory and practice"، Prantic-Hall
18. Schwager، Jack D (1996) Schwager on Futures: Technical Analysis، Published by John Wiley and Sons
19. Sharp، Wiliam F.(1978)، "Invesments"، Prantice – Hall، Englewood Cliffs.
20. Spronk، Jaap. And Hallerbach، Winfried.(1997)" Financial Modeling: Where to go? With an illustration for Portfolio Management" European Journal of Operational Research.