ارائه مدلی برای پیش بینی هزینه و زمان نهایی پروژه ها با رویکرد فراابتکاری

نویسندگان

1 استاد، دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه تهران.

3 کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

در مدیریت پروژه­های ساخت‌وساز، موفقیت در کنترل هزینه و زمان پروژه­ها برای کمک به پیمانکاران امری حیاتی است. افزایش هزینه و زمان پروژه­ها از برنامه تعریف‌شده، ممکن است به کاهش سود و حتی برخی اوقات به شکست پروژه­ها منجر شود. پیش­بینی هزینه و زمان نهایی پروژ­ها، یکی از اقداماتی است که برای کنترل هزینه و زمان پروژه­ها مورد توجه قرار می­گیرد. در این تحقیق، مدل شبکه­های عصبی برای پیش­بینی هزینه و زمان نهایی پروژه­ها توسعه یافته و برای متغیر­های ورودی شبکه­های عصبی، از دو مجموعه متغیر «ارزش کسب‌شده» و «محیطی» استفاده شده است. در این تحقیق، عملکرد تکنیک ارزش کسب‌شده با شبکه‌های عصبی مقایسه شده و به‌طور جداگانه تأثیر هریک از این مجموعه داده­ها بر عملکرد مدل در پیش­بینی هزینه و زمان نهایی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می­دهند که عملکرد شبکه‌های عصبی بهتر از مدیریت ارزش کسب‌شده است و با استفاده از شبکه­های عصبی مبتنی‌بر داده­های ارزش کسب‌شده و محیطی می­توان به نتایج بهتری، در مقایسه با شبکه­های عصبی مبتنی‌بر داده­های ارزش کسب‌شده، رسید.

کلیدواژه‌ها