مدلسازی عملکرد شبکه‌های مراکزداده با رویکرد پویایی‌های سیستم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب.

2 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب.

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب.

چکیده

امروزه سازمان‌ها برای انجام مأموریت‌های خود نیاز مبرم به استفاده از سامانه‌­های فناوری اطلاعات دارند که این امر ایجاد مراکز داده‌ها را به یک الزام تبدیل کرده است وسازمان­‌ها به‌وسیله آن می‌توانند قوانین، استراتژی و ساختارهای موجود را در بستر فناوری اطلاعات ارائه کنند. عملکرد صحیح مراکز داده سبب پایداری، تسریع دسترسی و تداوم کسب‌وکار سازمان‌ها خواهد شد؛ اما باوجود ارائه مدل‌های مرتبط هنوز ابهاماتی در شناسایی متغیرهای کلیدی و تأثیرگذار وجود دارد. هدف این پژوهش ارائه یک مدل پویای شبکه مراکزداده بااستفاده از نرم‌افزار Vensimاست که در آن بیش از 125 متغیر مؤثر و مرتبط با 15 متغیر حالت از طریق مطالعه مبانی نظری موضوع استخراج‌ و 12 حلقه علّی حلقوی شناسایی و تعریف شده است؛ سپس مدل به‌صورت نمودارهای علت‌­و­معلولی و مدل جریان انباشت ارائه شده و سیاست‌های مختلفی مانند: افزایش ظرفیت آموزش و جذابیت، تحمیل بار اضافی بر شبکه و خرابی سوییچ بررسی می‌­شود. با توجه به نتایج و تحلیل حساسیت انجام‌شده، مشخص شد که جذابیت سرویس‌ها، مهارت کسب‌شده و کیفیت به همراه ظرفیت تحمل پهنای باند، ذخیره‌سازی و قدرت پردازشی مرکز داده دارای اهمیت بسزایی در تعیین میزان عملکرد مراکز داده است.

کلیدواژه‌ها


1. استرمن، ج. (1392). پویاییشناسی کسبوکار (جلد اول): تفکر سیستمی و مدل‌سازی برای جهانی پیچیده (ترجمه کورش برارپور ... [و دیگران]). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

2. حسن نایبی، الهام؛ کیانی، بهداد؛ نوری، سیامک. (1387). بهبود برنامه‌ریزی پروژه با استفاده از مدل‌سازی عملکرد پروژه توسط روش پویایی‌های سیستم. اولین کنفرانس بینالمللی مدیریت استراتژیک پروژهها. تهران: دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشکده شهید رضائی.

3. شاهقلیان، کیوان؛ یوسفی، محمدعلی (1389). طراحی الگوی ارزیابی بهره‌وری بانکداری الکترونیک با استفاده از پویایی‌شناسی سیستم. شیراز: اولین کنفرانس بین‌المللی مدیریت و نوآوری.

4. مصباحی فرد، سید علی؛ دخانی، محمد؛ دادگر نیا، ابوالفضل (1386). ارائه سرویس مدیریت زمانی جهت بهبود عملکرد شبکه‌های بی‌سیم Ad Hoc. دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران، اصفهان: دانشگاه صنعتی اصفهان.

5. میرزایی، حیدر (1384). ارائه خطمشی نت با استفاده از سیستم داینامیک.(پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد تهران جنوب، ایران.

6. نیک‌پی، عطیه؛ ترابی، سید علی (1391). ارائه چارچوبی جدید جهت انتخاب سبد مناسبی از پروژه‏های بهبود عملکرد. نهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی صنایع. تهران: انجمن مهندسی صنایع ایران، دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی.

7. Association, T. I. (2014). TIA-942 Data Center Standards. Retrieved from Telecommunications Industry Association: http://www.tiaonline.org/standards

8. Beyeler, W. E., Conrad, S. H., Corbet, T. F., O’Reilly, G. P., & Picklesimer, D. D. (2005). Inter Infrastructure Modeling Ports and Telecommunications. Bell Labs Technical Journal, 9(2), 91-105.

9. Mccallun, J., Ranai, K. & Srinivasan, B. (1990). Estimating network communication speeds for office automation . Butterworth & Co, 13(2), 99-107.

10. Awodee,O.,& Akanni, A. (2012). Estimation of Required Bandwidth for Organizations. UNIASCIT, 2(2), 257-262.

11. LeClaire,R. J., & O'Reilly, G. (2005). Leveraging a High Fidelity Switched Network Model to Inform System Dynamics Model of the Telecommunications Infrastructure. In Proceedings of 23rd International Conference of System Dynamics Society. 17-21 June 2005. Boston, USA: System Dynamics Society.