palette
توسعه یک مدل چند دوره‌ای برای تعیین میزان سفارش در یک زنجیره تأمین سه سطحی با در نظر گرفتن روش‌های پرداخت و امکان سفارش هم‌زمان اقلام
پگاه حسني, داود محمدی تبار

چکیده
روش‌های مختلف پرداخت و ارزش زمانی پول تأثیر بسزایی در سودآوری یک زنجیره خواهد داشت. همچنین در بسیاری از کاربردهای واقعی سفارش هم‌زمان اقلام موجب صرفه‌جویی در هزینه‌های سفارش دهی می‌شود. در این مقاله، مدلی توسعه داده‌شده است که به‌صورت یکپارچه به مسئله سفارش دهی هم‌زمان اقلام، انتخاب روش‌های پرداخت، انتخاب تأمین‌کننده و تخصیص سفارش به آن‌ها در دوره‌های مختلف می‌پردازد. خرده‌فروش می‌تواند اقلام موردنیاز را از چندین تأمین‌کننده با روش‌های مختلف پرداخت تهیه‌کرده و به مشتری‌های خود با روش‌های پرداخت مختلف بفروشد. سه روش برای پرداخت هزینه خرید  و دریافت درآمد وجود خواهد داشت که شامل روش‌های پیش‌پرداخت، نقدی و اعتباری است. در مدل  چند کالایی و چند دوره‌ای توسعه‌یافته، جريان نقدي خالص منفي هر دوره با نرخ بهره مشخص وام گرفته‌شده و جريان نقدي خالص مثبت هر دوره سرمایه‌گذاری می‌شود. تابع هدف، ماکزیمم سازی ارزش خالص آتی جریان‌های نقدی خرده‌فروش در پایان دوره‌هاست. با حل یک مثال عددی و تحلیل آن نشان داده‌شده که هزینه سفارش دهی عمده در تعداد تأمین‌کنندگان انتخاب‌شده اثرگذار است اما در شيوه پرداخت تأثیری ندارد. علاوه بر این، ارتباط ميان مقادير نرخ بهره مؤثر سرمایه‌گذاری، وام، تأمین‌کننده، و مشتری در انتخاب شيوه پرداخت خریدوفروش و دريافت وام مؤثر است.

ارجاعات
  • در حال حاضر ارجاعی نیست.