palette
ارکان مجله
سردبیر
 • دکتر حســن فارسیجانـی

  دانشگاه شهید بهشتی

  ایران

  vision@mail.sbu.ac.ir

 • مسعود ربیعه

  دانشگاه تربیت مدرس

  masood. rabieh@gmail.com , m_rabieh@sbu.ac.ir

 • سامانه ارزیابی نشریات

  وزارت علوم تحقیقات و فناوری

  ایران

  beagi57@yahoo.com

 • اکبر عالم تبریز

  دانشگاه شهید بهشتی

  a-tabriz@sbu.ac.ir

دبیران تخصصی
 • خانم سیما مطلبی

  شهید بهشتی

  ایران

  sima.modir@yahoo.com

 • نوید نظافتی

  دانشگاه شهید بهشتی

  nnezafati@yahoo.com